Groep B.V.

Calamiteitenservice: +31(0)599-648320

Bevoegd en bekwaam

De JPB Groep werkt conform de hoogste veiligheidseisen. JPB Logistics beschikt over een actueel veiligheidsrapport en werkt volgens procedures die vastgelegd zijn in een veiligheidsbeheerssysteem. Door deze gestructureerde manier van werken worden de risico's gemoeid met het werken met gevaarlijke stoffen beheerst. Werknemers in de PGS15-loods en op het tankpark beschikken zonder uitzondering over een VCA-opleiding, een ADR-certificaat en een heftruckopleiding. Met regelmaat worden er 'toolboxmeetings' verzorgd, waarbij veiligheidsaspecten besproken worden. Hierdoor blijft de kennis fris en kan JPB de veiligheid garanderen. De werkwijze van JPB om de veiligheid voor mens en milieu te borgen wordt jaarlijks tijdens een BRZO-inspectie objectief beoordeeld. Deze periodieke meting wordt uitgevoerd door de Inspectie SZW, Omgevingsdienst Groningen, Veiligheidsregio Groningen en het Waterschap of Rijkswaterstaat. Klik hier om naar de certified client directory van SGS te gaan.

Bekijken van certificaten & vergunningen