Logistics B.V.

Calamiteitenservice: +31(0)599-648320

De beschikbaarheid van tankopslag wordt voor veel bedrijven steeds belangrijker. Hierbij kan het gaan om het zeker stellen van uw grondstoffen aanvoer of de mogelijkheid uw product op te slaan in afwachting van betere verkoopprijzen.

Externe opslag veroorzaakt altijd extra logistieke kosten. Uw product moet naar een externe locatie vervoerd worden.

JPB heeft voor u een alternatief. JPB heeft bijna 20 jaar ervaring in het opzetten en bedrijven van tankterminals. Wij kunnen op basis van turn-key of huur, tanks plaatsen (bouwen) op uw eigen terrein. De kosten zullen dan vaak lager zijn dan de huur die u betaald bij externe opslag. Uiteraard zullen ook uw logistieke kosten dalen. U hoeft uw product niet meer te transporteren naar een externe locatie.

Waarom JPB?

Wij hebben jarenlange ervaring met tankbouw en hebben alle expertise in eigen huis. Daardoor kunnen wij zeer kostenefficiënt voor u plannen en bouwen. Wij zetten onze eigen ervaring met tankopslag en tankbouw voor ú in. Daarnaast kan het gehele project door ons worden voorgefinancierd, gemonitord en gemanaged.

 

Wat kunnen wij doen

  • Financiering, huurkoop
  • Assistentie bij het vergunningstraject
  • Projectmanagement van begin tot eind
  • Het aansluiten van de tanks op de (bestaande) infrastructuur
  • Installeren van een geautomatiseerde besturing van de opslagtank
  • Installeren van appendages (zoals: pompen, radarmeting, alarmsystemen, etc.)

Voor de realisatie van uw tankbouw zijn er verschillende constructies mogelijk. Neem contact op met Sebastiaan om uw mogelijkheden te ontdekken!

 

Neem contact op met Sebastiaan

Sebastiaan van Buizen
0596 - 712 022
06 - 1491 4012