Industrial Services B.V.

Calamiteitenservice: +31(0)599-648320

Ventilatiesystemen kunnen in de loop der jaren ernstig vervuilen. Stof, bacteriën, (vet)sporen en mijten gaan zich in het systeem nestelen, waardoor de verplaatsingscapaciteit van het systeem afneemt. Deze verontreinigingen kunnen het leefklimaat verstoren, waardoor tijdig ventilatie reinigen van groot belang is.

Dit geldt voor gesloten systemen in kantoorcomplexen, verpleeginrichtingen, hotels en industrie en voor open systemen die bijvoorbeeld in de woningbouw worden toegepast.

Inspecties

Het meten van het aantal micro-organismen per m³ geeft een goede indicatie van de vervuiling en de kwaliteit van de geventileerde lucht. Met behulp van een endoscoop kan JPB visuele inspecties uitvoeren. Zo kan vastgesteld worden op welke plaatsen het systeem vervuild is en hoe ernstig.

Op basis van de mate van vervuiling en de locatie stelt JPB de meest geschikte reinigingsmethode vast. Met behulp van verschillende reinigingstechnieken wordt onder andere stof of vetaanslag verwijderd. Om het oppervlak gladder te maken en roestvorming tegen te gaan, kan in luchtkanalen een coating worden aangebracht. Mochten de omstandigheden dat vereisen, dan zorgen wij voor een nabehandeling met een desinfectiemiddel.

 

Neem contact op met Patrick

Patrick Trakzel
0599 – 648 320
06 – 1457 6541