Groep B.V.

Calamiteitenservice: +31(0)599-648320

Momenteel houdt JPB zich bezig met het realiseren van een uitbreiding van haar tankterminal op het Chemiepark te Delfzijl. Afgelopen week heeft het transport van 4 nieuwbouw tanks plaatsgevonden. De tanks hebben een hoogte van 28,5 meter, een diameter van 12,6 meter, een gewicht van 90 ton en een inhoud van 3500 m3. Vanwege een krappe deadline dienden de tanks gelijktijdig met de fundaties gebouwd worden. Dit betekent dat de tanks bij de firma Oostwouder in Noord-Holland zijn gebouwd waarna deze getransporteerd moesten worden naar het Chemiepark te Delfzijl. Het transport is uitgevoerd door de firma Wagenborg, middels ponton.

Na een dag varen zijn de tanks veilig in Delfzijl aangekomen. Na de aankomst in Delfzijl diende het landtransport plaats te vinden. Hier waren diverse obstakels die overwonnen moesten worden:

  • Passeren van een weg
  • Passeren van een spoor
  • Aanleg tijdelijke weg door braakliggend terrein
  • Oversteken leidingbrug van 10 meter hoog

Met dank aan een goede voorbereiding is het gelukt om binnen de geplande periode de leidingen over te steken, waardoor de tanks de bestemming bereikten.

Naast de 4 stuks 3500m3 tanks is er de afgelopen maanden ook gewerkt aan een 7200 m3 tank. Deze is ter plaatse opgebouwd.

Nu de tanks op de fundaties staan is de laatste fase van het project aangebroken. Meest tijdrovende is hierbij het aansluiten van het leidingwerk op de tanks. In totaal wordt er ruim 4 kilometer aan leidingen aangelegd om zo tussen de tanks onderling, naar vrachtwagens en naar schepen te kunnen laden en lossen. Oplevering van het project dient eind september / begin oktober plaats te vinden.