Groep B.V.

Calamiteitenservice: +31(0)599-648320

Op donderdag 11 mei heeft bij JPB Logistics te Winschoten een proefblussing met het nieuwe CO2 blusgassysteem plaats gevonden. Als onderdeel van de oplevering is een live-test vereist welke hieronder in het filmpje is vast gelegd. De blussende werking van het systeem is gebaseerd op het principe van het verdringen van zuurstof door CO2. Hierdoor dooft de brand. De proefblussing is volgens plan verlopen. De definitieve oplevering van het systeem kan plaats vinden nadat de nieuwe vergunning is afgegeven. Met de nieuwe CO2 installatie beschikt JPB Logistics te Winschoten over een toekomstbestendig en robuust blussysteem waarmee een grotere diversiteit aan producten dan voorheen opgeslagen kan worden.