Groep B.V.

Calamiteitenservice: +31(0)599-648320

Wegens groei en toenemende opdrachten heeft JPB Industrial Services haar bedrijfswagenpark wederom uitgebreid met een vacuümwagen en een combiwagen.

Vorig jaar zijn we in gesprek gegaan met de leverancier en ze hebben de wagens klantspecifiek voor ons samengesteld. De wagens zijn speciaal ontworpen voor het zuigen, vervoeren en lossen van vloeibare en gevaarlijke stoffen in de (zware) industrie, daarnaast is de combi extra uitgerust met watertanks met totaal volume van 6000 liter schoon water voor industriële (hogedruk) reiniging. Beide wagens zijn conform SIR richtlijnen met keuring en certificaat (SIR is het officiële Nederlandse veiligheidsorgaan voor industriële reiniging).

Opslagbedrijf JPB Logistics krijgt 1,8 miljoen subsidie voor de investering in negen nieuwe tanks op chemiepark Delfzijl. In de nieuwe tanks worden glycerine en methanol opgeslagen. Ook investeert het bedrijf in modernisering van bestaande tanks en automatisering van laad- en lossystemen. De totale investering bedraagt ruim 10 miljoen euro. JPB Logistics verwacht met de extra opslagcapaciteit tien nieuwe banen te creëren. De subsidie komt uit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG).

Onlangs zijn de eerste nieuwe opslagtanks geplaatst. "De vraag naar bulk tankopslag blijft maar groeien. Met de uitbreiding van 36 duizend kubieke meter opslagcapaciteit zijn we weer klaar voor de toekomst", zegt Jan Pieter Boerma, directeur van JPB Logistics.

Vergroening industrie

Gedeputeerde Patrick Brouns : "Met deze investering versterkt JPB Logistics het vestigingsklimaat voor de groene en slimme industrie in de regio". De vraag naar opslagproducten groeit voor een belangrijk deel vanwege toenemende vraag naar biomassa grondstoffen voor de industrie. JPB investeert ook in gebruik van restwarmte voor het op temperatuur houden van de tanks. Er is daardoor geen extra energie nodig voor de uitbreiding. Emme Groot, bestuursvoorzitter van Economic Board Groningen, voegt eraan toe: “De uitbreiding van JPB Logistics laat zien dat de RIG een belangrijke steun in de rug is voor bedrijven met groeiplannen in de Eemsdelta”.

Over de RIG

De doelstelling van de Regionale Investeringssteun Groningen is om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op de Campus Groningen. Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is € 12 miljoen toegevoegd. De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van het provinciale programma Groningen@Work 2016-2019, dat als doel heeft de regio economisch versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk te helpen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit.

Momenteel houdt JPB zich bezig met het realiseren van een uitbreiding van haar tankterminal op het Chemiepark te Delfzijl. Afgelopen week heeft het transport van 4 nieuwbouw tanks plaatsgevonden. De tanks hebben een hoogte van 28,5 meter, een diameter van 12,6 meter, een gewicht van 90 ton en een inhoud van 3500 m3. Vanwege een krappe deadline dienden de tanks gelijktijdig met de fundaties gebouwd worden. Dit betekent dat de tanks bij de firma Oostwouder in Noord-Holland zijn gebouwd waarna deze getransporteerd moesten worden naar het Chemiepark te Delfzijl. Het transport is uitgevoerd door de firma Wagenborg, middels ponton.

Na een dag varen zijn de tanks veilig in Delfzijl aangekomen. Na de aankomst in Delfzijl diende het landtransport plaats te vinden. Hier waren diverse obstakels die overwonnen moesten worden:

  • Passeren van een weg
  • Passeren van een spoor
  • Aanleg tijdelijke weg door braakliggend terrein
  • Oversteken leidingbrug van 10 meter hoog

Met dank aan een goede voorbereiding is het gelukt om binnen de geplande periode de leidingen over te steken, waardoor de tanks de bestemming bereikten.

Naast de 4 stuks 3500m3 tanks is er de afgelopen maanden ook gewerkt aan een 7200 m3 tank. Deze is ter plaatse opgebouwd.

Nu de tanks op de fundaties staan is de laatste fase van het project aangebroken. Meest tijdrovende is hierbij het aansluiten van het leidingwerk op de tanks. In totaal wordt er ruim 4 kilometer aan leidingen aangelegd om zo tussen de tanks onderling, naar vrachtwagens en naar schepen te kunnen laden en lossen. Oplevering van het project dient eind september / begin oktober plaats te vinden.