Groep B.V.

Calamiteitenservice: +31(0)599-648320

JPB ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Eén van de activiteiten van JPB Industrial Services richt zich op het onder zeer hoge druk (1000 tot 3000 bar) reinigen van onder andere industriële installaties, warmtewisselaars, condensors, vaten en transportleidingen. Vanuit onder andere de Green Deal Europe en het klimaatakkoord is er een belangrijke opgave voor de industrie om de uitstoot van CO2 te reduceren. Gevolg hiervan is dat industriële bedrijven ook aan hun dienstverleners eisen gaan stellen ten aanzien van de CO2 uitstoot.

De huidig bestaande hogedrukreinigingsinstallaties bestaan uit een aandrijfunit (motor) en een hogedrukreinigingsinstallatie. Voor het vervoer wordt gebruik gemaakt van een vrachtwagen, ook met eigen motor. Doordat er twee motoren worden gebruikt wordt er veel CO2 uitgestoten. Daarnaast heeft de traditionele hogedrukreinigingsinstallatie gemiddeld een levensduur van 20-30 jaar, de vrachtwagen heeft een gemiddelde levensduur van 10 jaar. Doordat deze duurzaam zijn verbonden wordt vaak de reinigingsinstallatie onnodig vroeg afgeschreven

JPB Industrial Services wil met dit project hierop inspelen door de ontwikkeling van een single engine hogedrukreinigingsinstallatie. Door een single engine oplossing zal in tegenstelling tot de huidige toepassing nog maar één motor draaien voor het uitvoeren van reinigingswerkzaamheden in plaats van de huidige twee motoren (vrachtwagen en reinigingsinstallatie). Hiermee kan naar verwachting de CO2 uitstoot met ten minste 25% gereduceerd worden. Daarnaast wordt er nog een extra besparing verwacht voor klanten die voor een elektrisch model kiezen

Mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19-pandemie.

 

Wegens groei en toenemende opdrachten heeft JPB Industrial Services haar bedrijfswagenpark wederom uitgebreid met een vacuümwagen en een combiwagen.

Vorig jaar zijn we in gesprek gegaan met de leverancier en ze hebben de wagens klantspecifiek voor ons samengesteld. De wagens zijn speciaal ontworpen voor het zuigen, vervoeren en lossen van vloeibare en gevaarlijke stoffen in de (zware) industrie, daarnaast is de combi extra uitgerust met watertanks met totaal volume van 6000 liter schoon water voor industriële (hogedruk) reiniging. Beide wagens zijn conform SIR richtlijnen met keuring en certificaat (SIR is het officiële Nederlandse veiligheidsorgaan voor industriële reiniging).

Opslagbedrijf JPB Logistics krijgt 1,8 miljoen subsidie voor de investering in negen nieuwe tanks op chemiepark Delfzijl. In de nieuwe tanks worden glycerine en methanol opgeslagen. Ook investeert het bedrijf in modernisering van bestaande tanks en automatisering van laad- en lossystemen. De totale investering bedraagt ruim 10 miljoen euro. JPB Logistics verwacht met de extra opslagcapaciteit tien nieuwe banen te creëren. De subsidie komt uit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG).

Onlangs zijn de eerste nieuwe opslagtanks geplaatst. "De vraag naar bulk tankopslag blijft maar groeien. Met de uitbreiding van 36 duizend kubieke meter opslagcapaciteit zijn we weer klaar voor de toekomst", zegt Jan Pieter Boerma, directeur van JPB Logistics.

Vergroening industrie

Gedeputeerde Patrick Brouns : "Met deze investering versterkt JPB Logistics het vestigingsklimaat voor de groene en slimme industrie in de regio". De vraag naar opslagproducten groeit voor een belangrijk deel vanwege toenemende vraag naar biomassa grondstoffen voor de industrie. JPB investeert ook in gebruik van restwarmte voor het op temperatuur houden van de tanks. Er is daardoor geen extra energie nodig voor de uitbreiding. Emme Groot, bestuursvoorzitter van Economic Board Groningen, voegt eraan toe: “De uitbreiding van JPB Logistics laat zien dat de RIG een belangrijke steun in de rug is voor bedrijven met groeiplannen in de Eemsdelta”.

Over de RIG

De doelstelling van de Regionale Investeringssteun Groningen is om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op de Campus Groningen. Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is € 12 miljoen toegevoegd. De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van het provinciale programma Groningen@Work 2016-2019, dat als doel heeft de regio economisch versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk te helpen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit.