Groep B.V.

Calamiteitenservice: +31(0)599-648320

Opslagbedrijf JPB Logistics krijgt 1,8 miljoen subsidie voor de investering in negen nieuwe tanks op chemiepark Delfzijl. In de nieuwe tanks worden glycerine en methanol opgeslagen. Ook investeert het bedrijf in modernisering van bestaande tanks en automatisering van laad- en lossystemen. De totale investering bedraagt ruim 10 miljoen euro. JPB Logistics verwacht met de extra opslagcapaciteit tien nieuwe banen te creëren. De subsidie komt uit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG).

Onlangs zijn de eerste nieuwe opslagtanks geplaatst. "De vraag naar bulk tankopslag blijft maar groeien. Met de uitbreiding van 36 duizend kubieke meter opslagcapaciteit zijn we weer klaar voor de toekomst", zegt Jan Pieter Boerma, directeur van JPB Logistics.

Vergroening industrie

Gedeputeerde Patrick Brouns : "Met deze investering versterkt JPB Logistics het vestigingsklimaat voor de groene en slimme industrie in de regio". De vraag naar opslagproducten groeit voor een belangrijk deel vanwege toenemende vraag naar biomassa grondstoffen voor de industrie. JPB investeert ook in gebruik van restwarmte voor het op temperatuur houden van de tanks. Er is daardoor geen extra energie nodig voor de uitbreiding. Emme Groot, bestuursvoorzitter van Economic Board Groningen, voegt eraan toe: “De uitbreiding van JPB Logistics laat zien dat de RIG een belangrijke steun in de rug is voor bedrijven met groeiplannen in de Eemsdelta”.

Over de RIG

De doelstelling van de Regionale Investeringssteun Groningen is om een impuls te geven aan het vestigingsklimaat en werkgelegenheid voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op de Campus Groningen. Voor de uitvoering van de RIG is in 2014 in totaal € 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is € 12 miljoen toegevoegd. De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van het provinciale programma Groningen@Work 2016-2019, dat als doel heeft de regio economisch versterken en daarmee zo veel mogelijk Groningers aan het werk te helpen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de RIG namens de provincie uit.